KAMIYA'S HP

実績(メディア等)2008年


武蔵野学院大学コラボレーション講座 講師
「講義:走り方入門」「実習:駅伝ランナーと走る」
2008年6月14日

入間市陸上教室 「ランニング教室(長距離)」講師
2008年1月26日

杉戸マラソン 招待選手
2008年1月

箱根駅伝 復路 文化放送 解説
2008年1月3日

箱根駅伝往路 スポーツナビ リアルタイム解説(文字)
2008年1月2日